Hastalıklar

Gözde Uçuşan Cisimler

Bunlar gözün içini dolduran vitreus dediğimiz yapı içindeki küçük jel kümeleridir. Sıklıkla beyaz bir yüzeye ya da gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken görülür.


Yaşla birlikte uçuşan cisimlerin görülme sıklığı artmaktadır. Yaşlandıkça vitreus tabakası yapı değiştirmeye başlar. Vitreus yapışık olduğu retinadan ayrılarak vitreus dekolmanına sebep olur. Bu tablo uçuşan cisimlerin en yaygın sebebidir. Bununla birlikte özellikle miyoplarda, katarakt ameliyatı olmuşlarda, göz içi lazer tedavisi görmüş kişilerde bu şikayetlere daha erken yaşta ve daha sık rastlanır. Vitreus dekolmanı dışında göz içi kanama, üveit (göz içi iltihabı), retinal yırtık gibi bazı ciddi göz hastalıkları da ilk uçuşma şeklinde ortaya çıkabildiğinden dilate retina mauyenesini de içeren tam bir göz muayenesi yapılması gerekmektedir.


Şekil 1: Solda ve ortada vitreus dejenerasyonuna bağlı, sağda ise göz içi kanamaya bağlı gözde uçuşma şikayeti olan olguların gözünden demonstratif bir görüntü izlenmekte. 

Zamanla azalabilen uçuşan cisimlerin çok büyük bir çoğunluğu tedavi gerektirmez. Bazen hastanın yaşam kalitesini bozacak kadar yoğun olabilirler. Bu durumlarda YAG lazer vitreolizis ile dejenere vitreus parçaları yok edilebilir ya da vitrektomi yöntemi ile vitreustaki bu lekelenmeler temizlenerek hastanın şikayetleri giderilebilir. Özellikle ışık çakmaları sonrası ortaya çıkan ya da aniden başlayan uçuşan cisimler varlığında en kısa sürede göz hekimine muayene olmak gerekir. Böyle durumlarda uçuşan cisimler retinada yırtığın habercisi olabilir.

                

Şekil 2: Solda YAG lazer vitreolizis sağda ise pars plana vitrektomi ile semptomatik arka vitreus dekolmanı ve floaters (uçuşma) tedavisi demonstrasyonu


Online Randevu