deneme bonusu

Hastalıklar

Göz Kapağı Kitleleri

Göz kapağı Kitleleri Nelerdir?

Göz kapakları; gözün anatomik bütünlüğünün sağlanması ve görme işlevinin sürdürülmesi açısından hayati önem taşırlar. Göz kapağında karşımıza iyi ve kötü huylu kitleler vücutta deri ile kaplı herhangi bir yerde de görülebilirler. Fakat; gerek kapakların çok katmanlı, entegre anatomisi gerekse göz gibi hassas bir duyu organını koruyor olmaları sebebiyle tedavileri incelik ve deneyim gerektirmektedir. İyi huylu bir kapak kitlesinin uygun olmayan tedavisi ciddi kozmetik ve işlevsel problemler doğura bilirken; kötü huylu bir kapak kitlesinin yetersiz tedavisi tümörün çevre ve uzak dokulara ya da merkezi sinir sistemine (beyne) yayılması ile sonuçlanabilmektedir. 


Şekil 1: Solda üst göz kapağında ksantalezma, sağda ise akıntı, kaşıntı şikayeti ile başvuran olgunun alt göz kapağı lateralinde (dış kısmında) bazal hücreli karsinoma (malign kapak tümörü) ait ülser görünümü izlenmekte.


Göz Kapağı Kitlesi için Risk Faktörleri Nelerdir?

Örneğin iyi huylu kitlelerden şalazyon (arpacık) için acne rozasea gibi cilt hastalıkları risk oluştururken, kötü huylu cilt tümörleri için UV ışınlara maruziyet ve ailevi yatkınlık en önemli risk faktörleridir.


Göz Kapağı Kitlesi Bulguları Nelerdir?

Tipik olarak hastanın rahatlıkla fark edebileceği kapak kenarında şişlik ve kitle görünümü (Şekil 1,2) dışında; bazı kötü huylu tümörler kapak kenar düzensizliği, kapak kenarında iyileşmeyen yara (ülser) ve akıntı şeklinde de ortaya çıkabilmektedir (Şekil 1).


Şekil 2: Hastanemizde alt kapak medial (iç) bölgesinde kitle sebebiyle ameliyat olan bir olgunun ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (sağda) görünümü


Göz Kapağı Kitlelerinin Seyri ve Tedavisi

Kapak kitlelerinin çoğu iyi huyludur fakat patolojik inceleme (kitlenin tamamı ya da bir bölümününün cerrahi ile çıkarılıp laboratuarda hücre düzeyinde incelenmesi) olmadan bir kitlenin iyi ya da kötü huylu olduğundan emin olmak mümkün değildir. Ayrıca kitle büyüdükçe iyi huylu bile olsa etraf dokuların bütünlüğünü bozmakta ve daha kapsamlı cerrahiler gerektirmektedir. Dolayısıyla göz kapakları ve çevresindeki kitlelerin anatomiyi bozacak boyuta gelmeden eksize edilip incelemeye gönderilmeleri idealdir. 

Kapak kötü huylu tümörleri en sık bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom adı verilen kötü huylu kitleler şeklinde görülmektedir. Kapak cildinde geçmeyen ve kapanmayan yara, şekil bozukluğu, ülser, kanamalı bölgeler, sivilce gibi kabarıklıklar, renk değişiklikleri şüphe uyandırmalıdır. Uygun ve erken tedavi yapılırsa gerek genel sağlık gerekse estetik görünüm yönünden tatminkar sonuçlar almak mümkün olmaktadır.


Özellikle bazal hücreli karsinom güneşle sıkı ilişkili olup fazla maruz kalan kişilerde yaşla beraber ortaya çıkmaktadır. Hasta uzun süredir olan üstü kanamalı kabuklu bir iyileşen sonra tekrar çıkan yara şeklinde görülür. Tüm vücuda yayılma riski az olsa da bulunduğu yerden derinlere göze ve kemiklere yayılabilir.


Yassı hücreli karsinom ise daha agresif bir tümör olup hızla kapağa ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilmektedir. Kötü huylu göz kapağı kitlelerinin tedavisi cerrahi olup tüm kitlenin çıkarılması, patolojik olarak incelenmesi ve açıkta kalan bölgenin estetik olarak kapatılması olarak sıralanabilir.

Göz kapağı cildinde veya göz içerisinde kitlesel büyüme düzensizlik fark eden hastaların, daha önce göz kapağında beni olan ve son zamanlarda bu bende büyüme damarlanma hisseden hastaların vakit kaybetmeden bir göz uzmanına başvurması önemlidir.


Şekil 3: Sol orbitada dermoid kist tanısıyla hastanemizde ameliyat edilen hastanın ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (ortada) görünümü. Eksize edilen kitlenin kitlenin görünümü izlenmekte.


Online Randevu