Hastalıklar

Episklerit

Gözde sklera (beyaz kısım) üzerinde kalan vaskülarize (damarlı) episklera tabakasının çoğunlukla sebebi bilinmeyen steril (mikropsuz) enflamasyonudur.

 

Bir bazen her iki gözde beyaz kısımda lokal (sınırlı alanda) ya da yaygın kızarıklık, hafif/orta derecede hassasiyet, göz içinde yabancı cisim hissi, ışığa duyarlılık şikayetleri yapabilirler.

 


Hastaların çoğunda sebep belli değildir, bir kısım hastada sistemik bir hastalıkta mevcut olabilir (romatoid artrit, akne rozasea, gut, herpes  vb.).

 

Tanı biyomikroskobik muayene ile konulur.

 

Tedavide genellikle topikal antienflamatuar damlalar ( NSAİDler; streroidler) yeterli olabilmektedir, dirençli ya da tekrarlayan olgularda sistemik antienflamatuar tedaviler de uygulanabilir.


Online Randevu