Hastalıklar

Epiretinal Membran

Epiretinal Membran Nedir?

Merkezi görmeyi sağlayan maküla bölgesinin önünde zamanla parlak, saydam zar şeklinde bir doku gelişebilir. Buna epiretinal membran veya epimaküler membran adı verilir.


Şekil 1: Solda epiretinal membran tanısı ile hastanemizde opere olan bir olgunun preoperatif ve ortada postoperatif OCT görünümü. Sağda sağlıklı bir bireyin maküla OCT görünümü izlenmekte.

Epiretinal Membran Risk Faktörleri Nelerdir?

Çoğu epiretinal membran olgusunda eşlik eden herhangi bir göz hastalığı bulunmamakla birlikte genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır (idiopatik epiretinal membran). Ayrıca retina dekolmanı, retina damar hastalıkları, göz travması, göz içi enflamasyonlar, retinaya uygulanan lazer tedavisi ve vitreoretinal cerrahi sonrası gelişebilir (sekonder epiretinal membran).


Epiretinal Membran Belirtileri Nelerdir?

En sık bulgusu görme keskinliğinde azalmadır. Diğer önemli bulgular ise hastaların cisimleri olduklarından daha farklı; kırıklı (metamorfopsi), gerçeğinden daha büyük (makropsi) veya küçük (mikropsi) görmeleridir.

Hastaların çoğunda hafif-orta derecede görme kaybı olurken  az sayıda hastada ağır görme kayıpları izlenebilir. Epiretinal membran göz bebekleri damla yardımıyla büyütüldükten sonra yapılan retina muayenesinde saptanabilir. Metamorfopsinin tanımlanabilmesi ve takip edilmesi amacıyla Amsler grid kartları (kareli kağıt testi) kullanılır. Bu kareli kağıt testinde, hasta tek gözünü kapatarak okuma mesafesinden kartın merkezindeki noktaya bakmaktadır. Bu esnada düz çizgilerde herhangi bir eğrilik, siliklik görüp görmediği sorgulanır. Retina anjiyografisi diğer hastalıklardan ayırmada ve mevcut zarın yayılımını tespit etmek için kullanılabilir. Retina tomografisi (OCT) epiretinal membranın tanısında, retina muayenesi ve retina anjiyografisine göre çok daha hassas bir yöntemdir.

 

Epiretinal Membran Seyri ve Tedavisi

Bu hastalığın tek tedavisi ameliyatla bu zarın bulunduğu yerden temizlenmesidir. Bunun için vitrektomi ameliyatı yapılır. Özellikle semptomları hafif hastalarda ameliyat gerekmez. Bu hastalar izlenmeli, ameliyat için doğru zamanlama yapılmalıdır. Bu ameliyatın sonuçları oldukça başarılıdır, görme kayıpları çoğu zaman geri kazanılır. Bazı vakalarda ise zarın tekrar oluşması şeklinde nüksler gelişebilir.

     

Şekil 2: Amsler grid testinin sağlıklı bir birey (solda) ve epiretinal membran tanılı bir birey (sağda) gözünden demonstrasyonu.


Online Randevu