Hastalıklar

Entropion (Göz Kapağının İçe Dönmesi)

Doğuştan ya da sonradan göz kapağının içe dönmesidir.


Doğuştan, kapaktaki bir yaranın iyileşmesin deki düzensizlik veya yaşa bağlı dokuların gevşemesi bu durumu oluşturur.


Göz kapağının içe dönmesiyle kirpikler göze batmaya başlar. Bu durum hızlı bir şekilde görmenin kaybedilmesine sebep olabilir. Sulanma kızarma ve korneada (saydam tabakada) hasara neden olabilir.


Şekil 1: Solda hastanemizde entropion tanısı ile ameliyat edilen bir olgunun ameliyat öncesi görünümü. Oklarla işaret edilen alt kapak sınırında kirpiklerin içe doğru yöneldiği ve gözle temas halinde oldukları izlenmekte. Sağda ise aynı olgunun ameliyat sonrası görünümü. Alt kapak kenarının normal pozisyonda olduğu ve kirpiklerin gözle temas etmediği izlenmekte.


Görünen şekil bozukluğunun yanında, kirpikler batmaya başladığında çoğu kez aynı yerde bir enfeksiyon odağı ve kapak cildinde bir şişlik tespit edilebilir.


Tedavisi nedene yönelik bir cerrahidir. Sarkmış dokuları tamir veya kapak kaslarını düzeltme ya da greft yani başka dokular kullanılarak kapak şekil bozukluğu giderilmeye çalışılır.

Online Randevu