Hastalıklar

Ektropion (Göz Kapağının Dışa Dönmesi)

Doğuştan ya da sonradan oluşan nedenlerle göz kapağının dışa doğru dönmesi ile oluşan şekil bozukluğudur.


Yaşa bağlı dokuların gevşemesi yüz felci yara iyileşmesin deki düzensizlik ve kapağın üzerine kitleler nedeniyle fazla yük binmesi ektropiona sebep olabilir.

 

Şekil 1: Hastanemizde senil alt kapak ektropiyonu tanısı ile ameliyat olan bir olgunun ameliyat öncesi (solda) ve ameliyat sonrası (sağda) görünümü izlenmekte


Kapaktaki şekil bozukluğu ve sarkan dokular hemen göze çarpar. Fonksiyonunu yapamayan kapak çoğu kez kuru göze ve bazen de kalıcı görme kaybına neden olur.


Kapağın dışa dönmesi ve kapak konjonktivasının kırmızı ve karşıdan görünür hale gelmesi ile tanı konulur.

 

Tedavisi cerrahidir. Ancak cerrahinin şekli nedene göredir. İç ve dış dokuların sarkması mevcutsa  sırasıyla stabilizasyon ve asma cerrahisi, deforme olmuş bir kapak varsa kasları da içine alan bir cerrahi yapılır.

Online Randevu