Associate Professor Sami YILMAZ

Vitreous, Macular and Retinal Surgery, Cataract Surgery, Medical Retina


Date and place of birth:

• 1978 / Balıkesir, Turkey


Languages: 

• English

• Turkish


Areas of expertise: 

• Vitreous, Macular and Retinal Surgery

• Cataract Surgery

• Medical Retina

• Clinical Electrophysiology

• Uvea Diseases 


Professional memberships:

• Turkish Medical Association

• Turkish Ophthalmological Association


Contact details: 

• E-mail: sami@bursaretina.com

• Phone: +90 224 240 24 00

Medical faculty:

• M. D., Hacettepe University, School of Medicine (English), 1995-2002, Ankara, Turkey


Recidency: 

• Uludag University, School of Medicine, Ophthalmology Department, 2003-2008, Bursa, Turkey


Ophthalmology Thesis:

• Evaluation of Anatomical and Functional Recovery of Macula On Patients Having Macula Off Rhegmatogenous Retinal Detachment, After Scleral Indentation Surgery, 2008, Bursa, Turkey


Fellowships:

• Training of vitreous, macular and retinal surgery, medical retina from Prof. Dr. Remzi Avcı


Qualifications:

• Certificate of ARTISAN Aphakic IOL (2007)

• Certificate of Dexamethasone Implant (2012)

• Clinical Visual Electrophysiology, Uveitis-New Insight & Interesting Cases (2015)


Other professional achievements:

• 2003-2008, Uludag University, School of Medicine, Ophthalmology Department, Bursa-Turkey

• 2009, Silopi State Hospital, Ophthalmology specialist, Sirnak-Turkey

• 2009-2010, Malatya Dogansehir State Hospital, Ophthalmology specialist, Malatya-Turkey

• 2009-2010, Malatya Beydagi State Hospital, Ophthalmology specialist, Malatya-Turkey

• 2010, Bursa Zubeyde Hanim Maternity State Hospital, Ophthalmology specialist, Bursa-Turkey

• 2010-2011, Uludag University, School of Medicine, Ophthalmology specialist, Bursa-Turkey

• 2011-2012, Bursa Göz Koruma Vakfi Private Hospital, Ophthalmology specialist, Bursa-Turkey

• 2011-Present, Bursa Retinagöz Private Eye Hospital, Ophthalmology specialist, Bursa-Turkey

Academic Conferences:

• 38. Winter Symposium Ocular Traumatology, 2017, Bursa, Turkey


Peer-reviewed journal articles:

• Öner Gelişken, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. "Kronik Santral Seröz Koryoretinopati". Ret-Vit 2007;15:1-6

• Canan Yılmaz, Sami Yılmaz, Derya Topuz, Mustafa Şahin Yüksek. "Oküloplastik Cerrahide Anestezi Uygulamaları". Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol - Special Topics 2011;4(4):23-8

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi". Ret-Vit 2012;20: Özel Sayı:56-60

• Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Özgür Bülent Timuçin. "Contribution of Multifocal Electroretinography and Optical Coherence Tomography in Predicting the Visual Prognosis of Rhegmatogenous Retinal Detachment". Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(2):374-83

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Lens Yaralanmalarının Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi". Turk J Ophthalmol 2013;43:51-4

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Makula Ödeminin Cerrahi Tedavisi". Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2013;6(1):140-44

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ali Sarpkaya. "İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi." Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):17-22

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Diyabetik Makulopati Tedavisinde Lazer ve Kombine Tedavi." Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2014;7(2):63-6

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tedavisinde ranibizumab dışı anti-VEGF ajanlar." Türkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2015;8(1):84-90.

• Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Sami Yılmaz, Özgür Bülent Timuçin. Posterior Iris Fixation of the Iris-Claw Intraoculer Lens Implantation through Scleral Tunnel Incision Am J Ophthalmol 2007;144:586-91

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt, Özgür Yalçınbayır, Meral Yıldız, Ali Yücel. Long-term Outcomes of Pars Plana Vitrectomy without Internal Limiting Membrane Peeling for Optic Disc Pit Maculopathy. Eye 2013;27(12):1359-67

• Mehmet Özgür Zengin, Eyüp Karahan, Sami Yılmaz, Esat Çınar, İbrahim Tuncer, Cem Küçükerdönmez. Association of Choroidal Thickness with Eye Growth: A Cross-sectional Study of İndividuals Between 4 and 23 Years. Eye 2014;28(12);1482-7

• Mehmet Özgür Zengin, Esat Çınar, Eyüp Karahan, İbrahim Tuncer, Sami Yılmaz, Tolga Kocatürk, Cem Küçükerdönmez. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7

• Fatma Düriye Akalp, Sami Yılmaz, Muhammed Kazım Erol, Emre Avcı, Remzi Avcı. Ocular Syphilis Unmasked Following Bilateral Intravitreal Dexamethasone Implant (Ozurdex) Injection. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina. 2019 Mar 1;50(3):e77-e80. doi: 10.3928/23258160-20190301-16.

• Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Mediha Tok Çevik, Fatma Düriye Akalp, Remzi Avcı. Comparison of the Effect of Intravitreal Dexamethasone Implant in Vitrectomized and Nonvitrectomized Eyes for the Treatment of Diabetic Macular Edema. J Ophthalmol. 2018 Apr 22;2018:1757494. doi: 10.1155/2018/1757494. eCollection 2018.

• Remzi Avcı, Ziya Kapran, Şengül Özdek, Mehmet Yasin Teke, O Oz, Dilek Guven, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ali Hakan Durukan, Güngör Sobacı, Yaprak Banu Unver, Levent Akduman, Süleyman Kaynak, I Dogan, Ümit Ubeyt İnan. Multicenter study of pars plana vitrectomy for optic disc pit maculopathy: MACPIT study. Eye (Lond). 2017 Sep;31(9):1266-1273. doi: 10.1038/eye.2017.142. Epub 2017 Jul 21.

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan Berkant Kaderli, Sadık Görkem Çevik. Vitreoretinal surgery for patients with severe exudative and proliferative manifestations of retinal capillary hemangioblastome because of von hippel-lindau disease. Retina. 2017 Apr;37(4):782-788. doi: 10.1097/IAE.0000000000001240.

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "Traksiyonel Retina Dekolmanları." Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics. 2016;9(2):56-60


Oral Presentations:

• Sami Yılmaz, Öner Gelişken, Berkant Kaderli, A Ali Yücel, Remzi Avcı. TOD 39. Ulusal Kongresi "Kronik Santral Seröz Korioretinopati" (2005)

• Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen, Meral Yıldız, Gamze Uçan. TOD 41. Ulusal Kongresi "Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonrası Korneal Astigmatizma Sonuçları" (2007)

• Mehmet Baykara, Özgür Bülent Timuçin, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Hikmet Özçetin. TOD 41. Ulusal Kongresi "Skleral Tünelden İris Kıskaçlı Lens Konulması: Ön Segment -Bulguları " (2007)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 42. Ulusal Kongresi " Skleral Çökertme Cerrahisi Geçiren Makulası Tutulmuş Retina Dekolmanlı Hastalarda Multifokal Elektroretinogram ve Optik Koherens Tomografi Kullanarak Makulanın İyileşmesinin Değerlendirilmesi" (2008)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi "İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi" (2011)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi "Fakik ve Psödofakik Yırtıklı Retina Dekolmanlarında 23 G Primer Pars Plana Vitrektomi ve Gaz Tamponadı Sonuçları " (2011)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi "Diabetik Retinopatide Panretinal Pattern Scan Laser (PASCAL) Fotokoagülasyonun Santral Makula Kalınlığına Etkisi"(2012)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi "Makula Deliğine Bağlı Retina Dekolmanı Gelişmiş Dejeneratif Miyopik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinde Başarıyı Arttıran Faktörler" (2012)

• Uğur Yayla, Kevser Başkaya, Ceren Poroy, Sami Yılmaz, Bülent Yazıcı. TOD 48. Ulusal Kongresi "Tek Lakrimal Kanalikül Yaralanmaları: Epidemiyolojik Özellikler ve Kısa Monokanaliküler Silikon Entübasyonla Onarım Sonuçları" (2014)

• Mehmet Özgür Zengin, Sami Yılmaz, Esat Çınar, Eyyüp Karahan, İbrahim Tuncer, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi "Çocuk ve Genç Erişkin Çağında Koroid Kalınlığı Değişimi" (2014)

• Elif Ertan, Sibel İnan, Bünyamin Kutluksaman, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongresi "Diabetik Retinopatili Hastalarda Diabet Süresi, Retinopati Evresi, Makula Ödemi ve Lazer Fotokoagülasyon ile Koroid Kalınlık Değişimleri" (2014)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi "Submakuler Kanamaların Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi ve Doku Plasminojen Aktivatörü Kullanımı" (2014)     

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ümit Übeyt İnan, Erdinç Usta. TOD 48. Ulusal Kongresi "Diabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Vitrektomi Cerrahisi Uygulanan ve İyatrojenik Yırtık Gelişmemiş Olgularda Gaz Tamponad Kullanılmasının Görsel ve Anatomik Sonuçlara Etkisi" (2014)

• Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 48. Ulusal Kongresi "Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile İlişkili Başlıca Gen Polimorfizmlerinin Türk Toplumunda İncelenmesi Projesi- İlk Ara Sonuçlar" (2014)

• Sami Yılmaz, Sadık Görkem Çevik, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi "İç Limitan Membran Soyulan İdiopatik Makula Deliği Olgularında Mikroperimetri ve Multifokal Elektroretinografi Bulguları" (2015)

• Feyza Önder, Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Canan Yılmaz, Özlem Çokar, Semih Ayta. TOD 49. Ulusal Kongresi "Subakut Sklerozan Panensefalit'in Arka Segment Bulguları" (2015)

• Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi "Diyabetik Makula Ödemi Olan Vitrektomi Yapılmış ve Yapılmamış Gözlerde Uzun Salınımlı Deksametazon İmplantın Etki Süresinin Karşılaştırlıması" (2015) 

• Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Sibel İnan, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Süleyman Dündar, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 49. Ulusal Kongresi "Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile İlişkili Başlıca Gen Polimorfizmlerinin Türk Toplumunda İncelenmesi Projesi - İkinci Ara Sonuçlar" (2015)

• Remzi Avcı, Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. TOD 48. Ulusal Kongresi "Çift Uç Açıklığı Olan Yeni Nesil Vitrektomi Probları ile 27 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi" (2015)

• Ahmet Tuncer Özmen, Sami Yılmaz, Meral Yıldız. EPOS 2007 33rd Annual Meeting "Results of Postoperative Corneal Astigmatism in Cataract Surgery" (2007)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt. Club Jules Gonin 28. Meeting "Vitreoretinal Surgery For Congenital Optic Pit Maculopathy" (2012)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. 15. Euroretina Congress "Management of submacular hemorrhage with pars plana vitrectomy and subretinal injection of recombinant tissue plasminogen activator" (2015)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Günay Alyamaç, Fatma Düriye Akalp, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan. TOD 50. Ulusal Kongresi "Coats Hastalığına Bağlı Total Eksüdatif Retina Dekolmanı Gelişmiş Son Safha Olgularda Cerrahi Tedavi" (2016)

• Sami Yılmaz, Günay Alyamaç, Mehmet Özgür Zengin, Fatma Düriye Akalp, Sadık Görkem Çevik, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 50. Ulusal Kongresi "Stargardt ve fundus flavimakulatus hastalarında skotopik-fotopik elektroretinografi bulguları" (2016)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Emre Avcı. TOD 51. Ulusal Kongresi "Yaş tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu olgularında anti-VEGF tedavisi sonrası optik koherens tomografi anjiografi sonuçları" (2017)

• Sami Yılmaz, Serpil Kızıl, Erdinç Usta, Günay Alyamaç, Tamer Fazıl Yıldız, İhsan Özuysal. TOD 51. Ulusal Kongresi "Alcon torik hesaplayıcı ve yeni barrett alcon torik hesaplayıcı ile kliniğimiz sonuçlarının değerlendirilmesi" (2017)

• Sami Yılmaz, Serpil Kızıl, Remzi Avcı, Hikmet Özçetin. TOD 52. Ulusal Kongresi "Barrett torik hesaplayıcı ile kliniğimiz sonuçlarının değerlendirilmesi" (2018)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Zeynep Alkın, Gürkan Erdoğan, Günay Alyamaç. TOD 52. Ulusal Kongresi "Büyük makula deliği cerrahisinde temporal inverted flap tekniği standart cerrahi yöntem olabilir mi?" (2018)


Poster Presentations:

• Meral Yıldız, Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen. TOD 38. Ulusal Kongre "Atipik Orbital Miyozitli Bir Olgu" (2004)

• Ümit Übeyt İnan, Onur Polat, Sibel İnan, Zeki Baysal, Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongre "Diabetik Retinopatide Makula İskemisi Sıklığı ve Özellikleri ile Görme Keskinliğine Etkisi" (2014)

• Sami Yılmaz, Remzi Avcı. 15. Euroretina Congress "Evaluation of Electroretinographic Findings and Visual Acuity in the Patients with Stargardt Disease" (2015)


Books:

• Berkant Kaderli, Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "The Imaging in Eye Diseases/Ultrasonography" (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. "The Imaging in Eye Diseases/Senile Macular Degeneration" (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. "The Imaging in Eye Diseases/Epiretinal Membranes" (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. "The Imaging in Eye Diseases/Vitreoretinal Tractions and SOCT" (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. "The Imaging in Eye Diseases/Idiopathic Macular Hole" (2013)

• Remzi Avcı, Sami Yılmaz. "34. TOD April Course Book, Macular Diseases/Surgical Treatment in Diabetic Macular Edema" (2014)


Positions in Ophthalmology:

• Turkish Ophthalmology Association/Bursa Branch Office, Member of The Supervisory Board (2015-2016)

• Turkish Ophthalmology Association/Delegate (2015-2018)

• Turkish Ophthalmology Association/Bursa Branch Office, Member of The Governance Board (2017-2018)