National Presentations and Conferences

1. Sönmez, M., D. Erşanlı, M. H. Ünal, K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, F. Ö. Çiftçi, A. H. Bilge ve O. Gülecek, “Behçet üveiti tedavisinde siklosporin ile kombine kortikosteroid kullanımının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 184, İstanbul, 2003.

2. Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, M. Sönmez, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Katarakt cerrahisinde net görüşü engelleyen yoğun gözyaşı presipitasyonlarının steril yapay gözyaşı preparatlarıyla giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.

3. Erşanlı, D., T. Akın, V. Turhan ve T. F. Yıldız, “Oküler toksokariazis olgusu”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, Antalya, 2004.

4. Yıldız, T. F., T. Akın, K. Karadayı, U. Ünsal, M. Ünal, F. Çiftçi, D. Erşanlı ve O. Gülecek. “Tek taraflı altıncı sinir paralizisinde cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 193, Antalya, 2004.

5. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. Yıldız ve T. Akın, “Punktumu kapalı olgularda ampullektomi ve silikon tüp uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2005.


TOD 2. Live Surgery Symposium


6. Akın, T., T. F. Yıldız, Ü. Aykan, Ö. Karabudak, E. Çekin ve A. H. Bilge, “Waardenburg Sendromu Tip-1”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, 2007.

7. Yıldız, T. F., Ü. Aykan, T. Akın, A. Aydın,  A. H. Bilge, “Akut dakriosistitli iki infantta tedavi yaklaşımı”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, 2007.

8. Sami Yılmaz, Öner Gelişken, Berkant Kaderli, A Ali Yücel, Remzi Avcı. TOD 39. Ulusal Kongresi ‟Kronik Santral Seröz Korioretinopati” (2005)

9. Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen, Meral Yıldız, Gamze Uçan. TOD 41. Ulusal Kongresi ‟Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonrası Korneal Astigmatizma Sonuçları” (2007)

10. Mehmet Baykara, Özgür Bülent Timuçin, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Hikmet Özçetin. TOD 41. Ulusal Kongresi ‟Skleral Tünelden İris Kıskaçlı Lens Konulması: Ön Segment -Bulguları ” (2007)

11. Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 42. Ulusal Kongresi ‟ Skleral Çökertme Cerrahisi Geçiren Makulası Tutulmuş Retina Dekolmanlı Hastalarda Multifokal Elektroretinogram ve Optik Koherens Tomografi Kullanarak Makulanın İyileşmesinin Değerlendirilmesi” (2008)

12. Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi ‟İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi” (2011)

13. Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi ‟Fakik ve Psödofakik Yırtıklı Retina Dekolmanlarında 23 G Primer Pars Plana Vitrektomi ve Gaz Tamponadı Sonuçları ” (2011)

14. Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatide Panretinal Pattern Scan Laser (PASCAL) Fotokoagülasyonun Santral Makula Kalınlığına Etkisi”(2012)


TOD 52. National Congress


15. Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Makula Deliğine Bağlı Retina Dekolmanı Gelişmiş Dejeneratif Miyopik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinde Başarıyı Arttıran Faktörler” (2012)

16. Uğur Yayla, Kevser Başkaya, Ceren Poroy, Sami Yılmaz, Bülent Yazıcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Tek Lakrimal Kanalikül Yaralanmaları: Epidemiyolojik Özellikler ve Kısa Monokanaliküler Silikon Entübasyonla Onarım Sonuçları” (2014)

17. Mehmet Özgür Zengin, Sami Yılmaz, Esat Çınar, Eyyüp Karahan, İbrahim Tuncer, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Çocuk ve Genç Erişkin Çağında Koroid Kalınlığı Değişimi” (2014)

18. Elif Ertan, Sibel İnan, Bünyamin Kutluksaman, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatili Hastalarda Diabet Süresi, Retinopati Evresi, Makula Ödemi ve Lazer Fotokoagülasyon ile Koroid Kalınlık Değişimleri” (2

19. Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Submakuler Kanamaların Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi ve Doku Plasminojen Aktivatörü Kullanımı” (2014)     

20. Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ümit Übeyt İnan, Erdinç Usta. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Vitrektomi Cerrahisi Uygulanan ve İyatrojenik Yırtık Gelişmemiş Olgularda Gaz Tamponad 

21. Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 48. Ulusal 

22. Sami Yılmaz, Sadık Görkem Çevik, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟İç Limitan Membran Soyulan İdiopatik Makula Deliği Olgularında Mikroperimetri ve Multifokal Elektroretinografi Bulguları” (2015)

23. Feyza Önder, Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Canan Yılmaz, Özlem Çokar, Semih Ayta. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟Subakut Sklerozan Panensefalit'in Arka Segment Bulguları” (2015)

24. Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟Diyabetik Makula Ödemi Olan Vitrektomi Yapılmış ve Yapılmamış Gözlerde Uzun Salınımlı Deksametazon İmplantın Etki Süresinin Karşılaştırlıması” (2015)

25. Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Sibel İnan, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Süleyman Dündar, Remzi Avcı, Sül

26. Remzi Avcı, Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Çift Uç Açıklığı Olan Yeni Nesil Vitrektomi Probları ile 27 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi” (2015)

27. Mavi A, Balcıoğlu N, Güven D. A Massive Suprachoroidal Hemorrhage at the last Stage of the Phacoemulsification Surgery and Treatment. İstanbul Retina İnstitute 2. OCT Club Assembly, 15-16 April 2011, İstanbul, Turkey

28. Güven D, Acar AZ, Mavi A, Akarsu ÖP, Uzun Üke S, Yıldız AA. Tuberous Sclerosis: Case Report. 35th Turkish Ophthalmology Society Spring Symposium. 18-20 May 2012, İstanbul, Turkey

29. Güven D, Acar Z, Atılgan Üçgül C, Mavi A. Multifocal Chorioretinopathy. 45th Turkish Ophthalmology Society National Congress, 5-9 Oct 2011, Girne, Cyprus

30. Mavi A, Şendül SY, Yıldız A, Ergen E, Şensöz H, Dirim B, Güven D. The Problems Associated with Conjunctival Dacryocystorhinostomy Drainage Tubes and Solutions. 47th Turkish Ophthalmology Society National Congress, 6-10 Nov 2013, Antalya, Turkey

31. Yıldız A, Şendül SY, Mavi A, Ergen E, Güven D. The Results of Double Probing Techique for Congenital Nasolacrimal Canal Obstruction. 47th Turkish Ophthalmology Society National Congress, 6-10 Nov 2013, Antalya, Turkey

32. Yıldız AA, Şendül SY, Dirim AB, Demir M, Mavi Yıldız A, Acar Z, Demir AG, Güven Çakmak D. The Results of Balanced Orbital Volume Increase Surgery With Porous Polyethylene ( Medpor ) Implants After Posttraumatic Enophthalmos. 48th Turkish Ophthalmology Society National Congress, 5-9 Nov 2014, Antalya, Turkey

33. Demir M, Güven D, Mavi Yıldız A, Can E, Demir AG. The Comparison of Intravitreal Ranibizumab Theraphy for Diabetic Macular edema in Phakic versus Pseudophakic Eyes. 48th Turkish Ophthalmology Society National Congress, 5-9 Nov 2014, Antalya, Turkey