Y.Doç.Dr. Tamer F. YILDIZ

Y.Doç.Dr. Tamer F. YILDIZ

Y.Doç.Dr. Tamer F. YILDIZ

Doğum yeri ve tarihi
Sivas - 1967

Akademik kariyer
Kuleli Askeri Lisesi   İSTANBUL
GATA Tıp Fakültesi    ANKARA
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi (Uzmanlık) İSTANBUL
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi  Göz Kliniği Şef Yard.(Yrd.Doç.) İSTANBUL

Uzmanlık Alanları
- Refraktif Cerrahi(Lazer,Presbiopi ve Göziçi Mercekler)
- Katarakt
- Glokom
- Keratokonus
- Medikal Retina
- Göz Yaşı Yolları Cerrahisi
- Estetik Göz Kapağı Ameliyatları

Mesleki Deneyim

- GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Uzmanlık Öğrencisi(1994-1997) İSTANBUL
- Askeri Hastane Göz Kliniği Şefi Uzman(1997-2000)KOCAELİ
- GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Göz Kliniği Şef Yardımcısı Yrd Doç Dr(2000-2009)İSTANBUL
- Dünyagöz Hastaneleri(2006-2014)İSTANBUL,ANTALYA,BURSA

 

Üye Olunan Dernekler

- American Society of Cataract and Refractive Surgery
- European Society of Cataract and Refractive Surgery
- Society of Ophthalmology Europa
- Türk Oftalmoloji Derneği
- Türk Tabipleri Birliği

Yayınlar
A.           Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. Akin, T., U. Aykan, K. Karadayi, A. Aydin, T. F. Yildiz ve A. H. Bilge, “Capsulorhexis in White Cataract Using a Green-Light Endoillumination Probe”, Ophthalmic Surgery & Lasers Imaging, 38, 520-522 (2007).
A2. Akin, T., U. Aykan, T. F. Yildiz, K. Karadayi ve A. H. Bilge, “Intraocular Lens Tilt and Decentration after Phacoemulsification Surgery in Patients With and Without Primary Open Angle Glaucoma”, Journal of Refractive Surgery, 24, 865 (2008).
B.            Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
B1. Akin, T., K. Karadayi ve T. F. Yildiz, “Topical Anesthetic Drops Don’t Make a Difference in Pneumatic Tonometry Results Except Side Effects”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 177, Madrid, 2003.
B2. Akin, T., K. Karadayi, T. F. Yildiz ve U. Ünsal, “Patients on Artificial Tears Might Be Prescribed Wrong Glasses or Contacts or Worse, Miscorrected With a Keratorefractive Procedure”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 83, Madrid, 2003.
B3. Karadayi, K., M. Sönmez, T. F. Yildiz ve T. Akin, “Intraoperative Artificial Tear İrrigation of The Corneal Surface Proves Very Effective Against Persistent Tear Film Precipitates Hindering Anterior Segment Visualization”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 217, Madrid, 2003.
B4. Yildiz, T. F., K. Karadayi, T. Akin ve F. Ciftci, “What We Need for Capsulorhexis: High Anterior Chamber Pressure? or Only Maintain It for Manipulation?”, 14th Congress of the European Society of Ophthalmology (SOE), 62, Madrid, 2003.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
C1. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın ve Y. Yıldırım, “Süpüratif Kanalikülit Tedavisinde Küretaj, Punktoplasti ve Monokanaliküler Silikon Stent”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 34, 324-332 (2004).
C2. Yıldız, T.F., T. Akın, K. Karadayı, D. Erşanlı, M. Ünal ve O. Gülecek, “Argon Laser Fotokoagülasyonun Santral Seröz Koriyoretinopatinin Prognozuna Etkisi”, MN Oftalmoloji, 11, 356-357 (2004).   
C3. Karadayı, K., T. Akın, F. Çiftçi, T. F. Yıldız, H. Baloğlu ve A. H. Bilge, “Fako Cerrahisinde Ön Segment Görüşünü Azaltan Yoğun Gözyaşı Çökeltilerinin Yapay Gözyaşı Preparatlarıyla Giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 29-34 (2005).
C4. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, Y. Yıldırım ve O. Gülecek, “Hemifasyal Spazm ve Blefarospazm Tedavisinde Botulinum Toksin-A ile Kimyasal Denervasyonun Etkinliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 84-92 (2005).
C5. Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Yapay Gözyaşı ile Refraksiyon Değişikliği”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 35, 191-196 (2005).
C6. Ünsal, U., T. F. Yıldız, T. Akın, K. Karadayı ve O. Gülecek, “Tek Taraflı Altıncı Sinir Paralizisinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 36, 503-507 (2006).
C7. Çiftçi, F., V. Öztürk, T. Akın ve T. F. Yıldız, “Doğumsal Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Silikon Entübasyonun Sorunları ve Çözümleri: 10 Yıllık Sonuçlar”, Yeditepe Tıp Dergisi, 1, 15-19 (2007).
C8. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Mavi Işık Filtreli ve Standart Hidrofobik Akrilik Göz İçi Lens İmplantasyonu Sonrası Kontrast Duyarlılık Değişimleri”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 112-117 (2007).
C9. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Normal Tansiyonlu Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Laser Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 17-22 (2007).
C10. Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız, Ş. Çavuş ve A. H. Bilge, “Vogt-Koyanagi-Harada Hastalığı: Komplet Tip Özelliklerini Gösteren Bir Olgu”, Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 234-237 (2007).
C11. Akın, T., Ü. Aykan, T. F. Yıldız, İ. Certel, K. Karadayı ve A. H. Bilge, “Primer Açık Açılı Glokom Olgularında Konfokal Tarayıcı Lazer Oftalmoskopi Ölçümleri ve Görme Alanı İndisleri Arasındaki İlişki”,  Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 142-148 (2007).
C12. Akın, T., D. Erşanlı, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Oküler Toksokariazis Olgusu”. Türk Oftalmoloji Gazetesi, 37, 312-315 (2007).
D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
D1. Sönmez, M., D. Erşanlı, M. H. Ünal, K. Karadayı, T. F. Yıldız, T. Akın, F. Ö. Çiftçi, A. H. Bilge ve O. Gülecek, “Behçet üveiti tedavisinde siklosporin ile kombine kortikosteroid kullanımının değerlendirilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 184, İstanbul, 2003.
D2. Karadayı, K., F. Çiftçi, T. Akın, M. Sönmez, T. F. Yıldız ve A. H. Bilge, “Katarakt cerrahisinde net görüşü engelleyen yoğun gözyaşı presipitasyonlarının steril yapay gözyaşı preparatlarıyla giderilmesi”, Türk Oftalmoloji Derneği 37. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 278, İstanbul, 2003.
D3. Erşanlı, D., T. Akın, V. Turhan ve T. F. Yıldız, “Oküler toksokariazis olgusu”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 254, Antalya, 2004.
D4. Yıldız, T. F., T. Akın, K. Karadayı, U. Ünsal, M. Ünal, F. Çiftçi, D. Erşanlı ve O. Gülecek. “Tek taraflı altıncı sinir paralizisinde cerrahi tedavi sonuçlarımız”, Türk Oftalmoloji Derneği 38. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 193, Antalya, 2004.
D5. Çiftçi, F., K. Karadayı, T. Yıldız ve T. Akın, “Punktumu kapalı olgularda ampullektomi ve silikon tüp uygulaması”, Türk Oftalmoloji Derneği 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 125, Antalya, 2005.
D6. Akın, T., T. F. Yıldız, Ü. Aykan, Ö. Karabudak, E. Çekin ve A. H. Bilge, “Waardenburg Sendromu Tip-1”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 334, Antalya, 2007.
D7. Yıldız, T. F., Ü. Aykan, T. Akın, A. Aydın,  A. H. Bilge, “Akut dakriosistitli iki infantta tedavi yaklaşımı”, Türk Oftalmoloji Derneği 41. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 321, Antalya, 2007.