Op.Dr. Sami YILMAZ

Op.Dr. Sami YILMAZ

Op.Dr. Sami YILMAZ

Doğum Yeri ve Tarihi
Balıkesir-1978

Eğitim
- Yaylacık Köyü İlkokulu, 1984-1987, Balıkesir
- Kayabey İlkokulu, 1987-1988, Balıkesir
- Balıkesir Ortaokulu, 1989-1992, Balıkesir
- Zühtü Özkardeşler Lisesi, 1992-1994
- Tıp Eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), 1995-2002, Ankara
- Göz İhtisası, Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2003-2008, Bursa

Klinik Deneyim
- Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2003-2008, Bursa
- Silopi Devlet Hastanesi, 2009, Şırnak
- Malatya Doğanşehir Devlet Hastanesi, 2009-2010, Malatya
- Malatya Beydağı Devlet Hastanesi, 2009-2010, Malatya
- Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi, 2010, Bursa
- Uludağ Üniversitesi Göz Ana Bilim Dalı, 2010- 2011, Bursa
- Bursa Retina Göz Hastanesi, 2011’den beri, Bursa

Uzmanlık Tez Çalışması
- Makulanın Tutulduğu Yırtıklı Retina Dekolmanı Hastalarında, Klasik Dekolman Cerrahisinden Sonra Anatomik ve Fonksiyonel Açıdan Makulanın İyileşmesinin Değerlendirilmesi, 2008, Bursa 

Ulusal Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar
- Öner Gelişken, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Kronik Santral Seröz Koryoretinopati. Ret-Vit 2007;15:1-6
- Canan Yılmaz, Sami Yılmaz, Derya Topuz, Mustafa Şahin Yüksek. Oküloplastik Cerrahide Anestezi Uygulamaları. Turkiye Klinikleri J Cosm Dermatol- Special Topics 2011;4(4):23-8
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi. Ret-Vit 2012;20: Özel Sayı:56-60
- Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Özgür Bülent Timuçin. Contribution of Multifocal Electroretinography and Optical Coherence Tomography in Predicting the Visual Prognosis of Rhegmatogenous Retinal Detachment. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33(2):374-83
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Lens Yaralanmalarının Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi. Turk J Ophthalmol 2013;43:51-4
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Makula Ödeminin Cerrahi Tedavisi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2013;6(1):140-44
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ali Sarpkaya. İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2014;34(1):17-22
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Diyabetik Makulopati Tedavisinde Lazer ve Kombine Tedavi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol-Special Topics 2014;7(2):63-6

 Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Çalışmalar 
- Mehmet Baykara, Hikmet Özçetin, Sami Yılmaz, Özgür Bülent Timuçin. Posterior Iris Fixation of the Iris-Claw Intraoculer Lens Implantation through Scleral    Tunnel Incision Am J Ophthalmol 2007;144:586-91
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt, Özgür Yalçınbayır, Meral Yıldız, Ali Yücel. Long-term Outcomes of Pars Plana Vitrectomy without Internal Limiting Membrane Peeling for Optic Disc Pit Maculopathy. Eye 2013;27(12):1359-67
- Mehmet Özgür Zengin, Eyüp Karahan, Sami Yılmaz, Esat Çınar, İbrahim Tuncer, Cem Küçükerdönmez. Association of Choroidal Thickness with Eye Growth: A Cross-sectional Study of İndividuals Between 4 and 23 Years. Eye 2014;28(12);1482-7
- Mehmet Ozgur Zengin, Esat Çınar, Eyyup Karahan, İbrahim Tuncer, Sami Yılmaz, Tolga Kocatürk, Cem Küçükerdönmez. Choroidal Thickness Changes in Patients with Pseudoexfoliation Syndrome. Int Ophthalmol. 2015;35(4):513-7

Ulusal Kongre Sözlü Bildirileri
- Sami Yılmaz, Öner Gelişken, Berkant Kaderli, A Ali Yücel, Remzi Avcı. TOD 39. Ulusal Kongresi ‟Kronik Santral Seröz Korioretinopati” (2005)
- Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen, Meral Yıldız, Gamze Uçan. TOD 41. Ulusal Kongresi ‟Çocukluk Çağı Kataraktlarında Cerrahi Sonrası Korneal Astigmatizma Sonuçları” (2007)
- Mehmet Baykara, Özgür Bülent Timuçin, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Hikmet Özçetin. TOD 41. Ulusal Kongresi ‟Skleral Tünelden İris Kıskaçlı Lens Konulması: Ön Segment -Bulguları ” (2007)
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 42. Ulusal Kongresi ‟ Skleral Çökertme Cerrahisi Geçiren Makulası Tutulmuş Retina Dekolmanlı Hastalarda Multifokal Elektroretinogram ve Optik Koherens Tomografi Kullanarak Makulanın İyileşmesinin Değerlendirilmesi” (2008)
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Übeyt Ümit İnan, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi ‟İdiyopatik Epiretinal Membranı Olan Hastalarda Cerrahi Öncesi Optik Koherens Tomografi Bulguları ile Görsel Rehabilitasyon İlişkisinin Değerlendirilmesi” (2011)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Melih Kurt. TOD 45. Ulusal Kongresi ‟Fakik ve Psödofakik Yırtıklı Retina Dekolmanlarında 23 G Primer Pars Plana Vitrektomi ve Gaz Tamponadı Sonuçları ” (2011)
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatide Panretinal Pattern Scan Laser (PASCAL) Fotokoagülasyonun Santral Makula Kalınlığına Etkisi”(2012)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli. TOD 46. Ulusal Kongresi ‟Makula Deliğine Bağlı Retina Dekolmanı Gelişmiş Dejeneratif Miyopik Olgularda Pars Plana Vitrektomi Cerrahisinde Başarıyı Arttıran Faktörler” (2012)
- Uğur Yayla, Kevser Başkaya, Ceren Poroy, Sami Yılmaz, Bülent Yazıcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Tek Lakrimal Kanalikül Yaralanmaları: Epidemiyolojik Özellikler ve Kısa Monokanaliküler Silikon Entübasyonla Onarım Sonuçları” (2014)
- Mehmet Özgür Zengin, Sami Yılmaz, Esat Çınar, Eyyüp Karahan, İbrahim Tuncer, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Çocuk ve Genç Erişkin Çağında Koroid Kalınlığı Değişimi” (2014)
- Elif Ertan, Sibel İnan, Bünyamin Kutluksaman, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Retinopatili Hastalarda Diabet Süresi, Retinopati Evresi, Makula Ödemi ve Lazer Fotokoagülasyon ile Koroid Kalınlık Değişimleri” (2014)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Submakuler Kanamaların Tedavisinde Pars Plana Vitrektomi ve Doku Plasminojen Aktivatörü Kullanımı” (2014)     
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı, Berkant Kaderli, Mehmet Özgür Zengin, Ümit Übeyt İnan, Erdinç Usta. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Diabetik Traksiyonel Retina Dekolmanı Nedeniyle Vitrektomi Cerrahisi Uygulanan ve İyatrojenik Yırtık Gelişmemiş Olgularda Gaz Tamponad Kullanılmasının Görsel ve Anatomik Sonuçlara Etkisi” (2014)
- Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile İlişkili Başlıca Gen Polimorfizmlerinin Türk Toplumunda İncelenmesi Projesi- İlk Ara Sonuçlar” (2014)
- Sami Yılmaz, Sadık Görkem Çevik, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟İç Limitan Membran Soyulan İdiopatik Makula Deliği Olgularında Mikroperimetri ve Multifokal Elektroretinografi Bulguları” (2015)
- Feyza Önder, Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Canan Yılmaz, Özlem Çokar, Semih Ayta. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟Subakut Sklerozan Panensefalit'in Arka Segment Bulguları” (2015)
- Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Remzi Avcı. TOD 49. Ulusal Kongresi ‟Diyabetik Makula Ödemi Olan Vitrektomi Yapılmış ve Yapılmamış Gözlerde Uzun Salınımlı Deksametazon İmplantın Etki Süresinin Karşılaştırlıması” (2015) 
- Ümit Übeyt İnan, Handan Yıldız, Nilüfer Koçak, Banu Turgut Öztürk, Hürkan Kerimoğlu, Müjgan Özdemir, Sami Yılmaz, Özgür Yalçınbayır, Berkant Kaderli, Sibel İnan, Mustafa Doğan, Suna Arıkan, Ayşen Yıldırım, Mustafa Solak, Süleyman Dündar, Remzi Avcı, Süleyman Kaynak. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu ile İlişkili Başlıca Gen Polimorfizmlerinin Türk Toplumunda İncelenmesi Projesi- İkinci Ara Sonuçlar” (2015)
- Remzi Avcı, Sadık Görkem Çevik, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. TOD 48. Ulusal Kongresi ‟Çift Uç Açıklığı Olan Yeni Nesil Vitrektomi Probları ile 27 Gauge Transkonjonktival Sütürsüz Pars Plana Vitrektomi” (2015)

Uluslararası Kongre Sözlü Bildirileri
- Ahmet Tuncer Özmen, Sami Yılmaz, Meral Yıldız. EPOS 2007 33rd Annual Meeting ‟Results of Postoperative Corneal Astigmatism in Cataract Surgery” (2007)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Ümit Übeyt İnan, Berkant Kaderli, Melih Kurt. Club Jules Gonin 28. Meeting ‟Vitreoretinal Surgery For Congenital Optic Pit Maculopathy” (2012)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli, Ümit Übeyt İnan, Fehmi Cem Küçükerdönmez. 15. Euroretina Congress ‟Management of submacular hemorrhage with pars plana vitrectomy and subretinal injection of recombinant tissue plasminogen activator” (2015)

Ulusal Kongre Poster Bildirileri
- Meral Yıldız, Sami Yılmaz, Ahmet Tuncer Özmen. TOD 38. Ulusal Kongre ‟Atipik Orbital Miyozitli Bir Olgu” (2004)
- Ümit Übeyt İnan, Onur Polat, Sibel İnan, Zeki Baysal, Sami Yılmaz, Remzi Avcı. TOD 48. Ulusal Kongre ‟Diabetik Retinopatide Makula İskemisi Sıklığı ve Özellikleri ile Görme Keskinliğine Etkisi” (2014)

Uluslararası Kongrelerde Poster Bildirileri
- Sami Yılmaz, Remzi Avcı. 15. Euroretina Congress ‟Evaluation of Electroretinographic Findings and Visual Acuity in the Patients with Stargardt Disease” (2015)

Katıldığı Toplantılar ve Kurslar
- TOD 38. Ulusal Kongresi (2004)
- TOD 39. Ulusal Kongresi (2005)
- 4. Canlı Cerrahi Toplantısı ‟Şaşılık Cerrahisi ve Pediatrik Oftalmoloji” (2005)
- 25. Ulusal Oftalmoloji Kursu ‟Nörooftalmoloji”(2005)
- 26. Ulusal Oftalmoloji Kursu ‟Glokom” (2006)
- Uludağ 2006 Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı ‟Katarakt Cerrahisi”(2006)
- TOD 41. Ulusal Kongresi (2007)
- 27. Ulusal Oftalmoloji Kursu ‟Kornea-Kontakt Lens”(2007)
- TOD 30. Bahar Sempozyumu ‟Pediatrik Glokom ve Pediatrik Katarakt”(2007)
- TOD 28. Kış Sempozyumu ‟Vitreoretinal Cerrahide Yenilikler” (2007)
- TOD 42. Ulusal Kongresi (2008)
- TOD 5. Mart Sempozyumu ‟Kontakt Lensler” (2008)
- TOD 30. Kış Sempozyumu ‟Refraktif Cerrahi” (2009)
- TOD 45. Ulusal Kongresi (2011)
- TOD 46. Ulusal Kongresi (2012)
- TOD 47. Ulusal Kongresi (2013)
- International-FAN Club (2013) 
- TOD 48. Ulusal Kongresi (2014)
- TOD 49. Ulusal Kongresi (2015)
- 15. Euroretina Congress (2015)
- 2. Tıbbi Retina Günleri (2015)
- American Academy Of Ophthalmology (2015)
- American Academy Of Ophthalmology, Retina Subspecialty Day (2015)
- 4. Bursa Eğitim Günleri, Bağımlılık (2015)

 Sertifikaları
- Certificate of ARTISAN Aphakic IOL (2007)
- Deksamethason İmplant Sertifikası (2012)
- Clinical Visual Electrophysiology, Uveitis-New Insight & Interesting Cases (2015)

Kitap Bölümleri
- Berkant Kaderli, Remzi Avcı, Sami Yılmaz. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Ultrasonografi” (2013)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Senil Makular Dejenerasyon” (2013)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Epiretinal Membranlar” (2013)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟Vitreoretinal Traksiyonlar ve SOKT” (2013)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz, Berkant Kaderli. Göz Hastalıklarında Görüntüleme ‟İdiyopatik Makula Deliği” (2013)
- Remzi Avcı, Sami Yılmaz. 34. TOD Nisan Kursu Makula Hastalıkları Kitabı ‟Diyabetik Makula Ödeminde Cerrahi Tedavi” (2014)

Kayıtlı Olduğu Dernekler
- Türk Tabipler Birliği
- Türk Oftalmoloji Derneği