Op.Dr. Erdinç USTA

Op.Dr. Erdinç USTA

Op.Dr. Erdinç USTA

Doğum Yeri ve Tarihi
Artvin - 1970
 
Akademik Kariyer
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimi (1987-1993)
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hast. Uzmanlık Eğitimi (1994-1998)
 
Çalıştığı Kurumlar
1998-2001 yılları arasında bursa vatan hastanesinde çalıştı.
2001-2013 yıllarında Göz Vakfı Yıldırım Göz Merkezinde çalıştı,son 3 yılında başhekim olarak hizmet verdi.
2013 Aralık itibariyle Retina Göz Hastanesinde çalışmaya başladı.
 
İlgilendiği Tıbbi Ve Cerrahi Hastalıklar, Tanı Ve Tedavi Yöntemleri
- Katarakt cerrahisi (10 000 in üzerinde fako deneyimi)
- Refraktif katarakt cerrahisi (multifokal ve astigmatik lens implantasyonu)
- Glokom tıbbi ve cerrahi tedavisi
- Ptergium ve greftli ptergium operasyonları
- Şaşılık operasyonları (horizontal ve oblik kas cerrahisi)
- Kuru göz tanı ve tedavisi (punktum tıkaçları takılması)
- Argon laser fotokoagülasyon 
- Yag laser kapsülotomi, iridotomi, sineşiotomi
- Ultrasonografi
- Optik koherens tomografi (oct)
- Topografi
- Flourescein fundus anjiografi (ffa)
- İris claw lens imlantasyonu
- Kontakt lens
 
Üye Olduğu Dernekler
- Türk Oftalmoloji Derneği
 
Kariyer İlişkili Faaliyetler
Halen Türk Oftalmoloji Derneği Bursa Şubesi Mali Sekreterliği görevini yürütmekte. 
2011-2013 yıllarında Türk Oftalmoloji Derneği Genel Kurul Delegesi.
 
Katılmış Olduğu Bilimsel Toplantılar 
- X. Yaz Sempozyumu (1997)
- Tod XXX. Ulusal Kongresi (1996)
- XVIII.Kış Sempozyumu (1997)
- XVIII.Bahar Sempozyumu (1995)
- Tod 32. Ulusal Kongre (1998)
- Tod 34. Ulusal Kongre (2000)
- Tod 36. Ulusal Kongre (2002)
- Tod 38. Ulusal Kongre (2004)
- Tod 40. Ulusal Kogre (2006)
- Tod 42. Ulusal Kongre (2008)
- Tod 43. Ulusal Kongre (2009)
- Tod 45. Ulusal Kongre (2011)
- Tod 47. Ulusal Kongre (2013)
- Kontakt Lens Kursu (Prag) (2012)
- FFA Kulübü Toplantısı bursa (2013)
- OCT Kulübü Toplantısı istanbul (2010)
 
Bildiriler Posterler Ve Yayınlarından Bazıları
- Faden Ameliyatı; Cerrahi Teknik ve Konverjans Excessolgularında Sonuçlar ;A. T. Özmen, E. Aydın , E. Usta, S. Abadan
- Tavşan Modelinde Güçlendirilmiş topikal Antibiyotiklerin Kornea Ödeminin Çözünme Hızına Etkisi   B. Yazıcı , E. Usta, H. Ertürk
- Comparison Of Ambulatory Blood Pressure Values In Patients With Glaucoma And Ocular Hipertension.   Yazici B, Usta E, Ertürk H, Dilek K  Eye (London) 2003