Retinagöz Hastanesi Periyodik Bilimsel Toplantıları

30.05.2019: Klinik Pratikte Korneal Tomografi ve Topografi Kullanımı  -  Y. Doç. Dr. Tamer F. YILDIZ

16.05.2019: Papil Ödem; Tanı ve Tedavi prensipleri  -  Prof. Dr. Bülent YAZICI

25.04.2019: Periferik Retina Dejenerasyonları ve Yırtıklı Retina Dekolmanlarında Primer Tedavi Yaklaşımı  -  Uzm. Dr. Sami YILMAZ

11.04.2019: Glokomda Görme Alanı ve OCT Analizi  -  Uzm. Dr. İhsan ÖZUYSAL 

28.03.2019: Arka Segment Künt ve Perforan Yaralanmalarında Tedavi Yaklaşımları  -  Prof. Dr. Ziya KAPRAN

14.03.2019: Olgularla üveiti taklit eden hastalıklar   -  Prof. Dr. İlknur TUTKUN

28.02.2019: Keratokonus; Güncel Tedaviye Yaklaşımlar  -  Prof. Dr. Nusret ÖZDEMİR

07.02.2019: ROP Güncel Tanı ve Tedavi  -  Prof. Dr. Nazmiye EROL

24.01.2019: Retina Hastalıklarında Yeni Tanımlamalar; Pakikoroid Sendromları Tanı, Sınıflama, Tedavi  -  Doç. Dr. Serra ARF

10.01.2019: Horizontal Şaşılıklar  -  Uzm. Dr. Günay ALYAMAÇ

27.12.2018: Küçük Kesili Sütürsüz Vitrektomi Cerrahi Teknikleri; İdeal Olan Hangisi   -  Prof. Dr. Remzi AVCI

13.12.2018: Torik IOL Uygulamaları ile İlgili Her Şey   -  Prof. Dr. İzzet CAN

29.11.2018: Glokomda Son Gelişmeler  -  Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN

08.11.2018: Katarakt Cerrahisinde Yeni Uygulamalar; Femtosaniye Lazer ve Çok Odaklı Lensler   -  Prof. Dr. Ahmet AKMAN

18.10.2018: Refraksiyon Muayenesi; Aydınlatma ve Miyopinin Kontrolü  -  Uzm. Dr. Bülent BARLAS

31.05.2018: Refraktif Cerrahi Excimer Lazer Dışındaki Teknikler   -  Y. Doç. Dr. Tamer F. YILDIZ

17.05.2018: Speküler Mikroskobi Temel Bilgiler, Kullanım Endikasyonları   -  Dr. Erdinç USTA

10.05.2018: Diabetik Retinopatide Cerrahi Tedavi  -  Dr. Sami YILMAZ

03.05.2018: Optik Nöropatiler; Ayırıcı Tanı ve Tedavide Temel Yaklaşımlar   -  Doç. Dr. Feyza ÖNDER

26.04.2018: Şaşılık cerrahisinde teknikler; Konvansiyonel Geriletme, Rezeksiyon ve Katlama Cerrahisi  -  Doç. Dr. Meral YILDIZ

19.04.2018: Lasik cerrahisinin sık görülen komplikasyonları ve tedavisi  -  Dr. Selim TÜZÜN

12.04.2018: Enfeksiyöz Üveitlerde Ayırıcı Tanı ve Tedavi Prensibleri  -  Prof. Dr. İlknur T. TUTKUN

29.03.2018: Glokomda medikal tedavi; güncel yaklaşımlar  -  Dr. İhsan ÖZUYSAL

22.03.2018: Pitoziste cerrahi tedavi  -  Dr. Günay ALYAMAÇ

15.03.2018: Kornea Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar ve Preoperatif Kornea Endotel Değerlendirilmesi  -  Prof. Dr. Osman Şevki ARSLAN

08.03.2018: Glokomda Nöroproteksiyon   -  Prof. Dr. Mehmet BAYKARA 

01.03.2018: Koroid Malign Melanomu Tanı ve Tedavi Prensipleri, Tedavide Yeni Gelişmler  -  Prof. Dr. Samuray TUNCER

22.02.2018: OCT Anjografi; temel prensipler ve endikasyonlar   -  Prof. Dr. Remzi AVCI

08.02.2018: Oküler Yüzey Enfeksiyonları Tedavi Yaklaşımları  -  Prof. Dr. Nilgün YILDIRIM

25.01.2018: Klinik pratikte elektrofizyoloji  -  Dr. Sami YILMAZ

18.01.2018: İmmün Yetmezlik Hastalarında Görülen Oküler Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları  -  Prof. Dr. Öner GELİŞKEN

04.01.2018: Katarakt Cerrahisinde Femtosaniye Lazer; teknik, endikasyon ve üstünlükleri  -  Dr. Erdinç USTA

28.12.2017: Kimyasal Yanıklarda Tedavi Yaklaşımı  -  Doç. Dr. Berna AKOVA

14.12.2017: ROP tanı, takip ve güncel tedavi  -  Dr. Günay ALYAMAÇ

07.12.2017: Pediatrik katarakt cerrahisi; temel prensipler, cerrahi endikasyon ve teknikler  -  Dr. Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU

30.11.2017: Olgularla arka segment cerrahisi  -  Prof. Dr. Remzi AVCI

23.11.2017: A dan Z ye refraktif cerrahi  -  Prof. Dr. Emrullah TAŞINDI

16.11.2017: Olgularla Ön Segment Kombine Cerrahi Yaklaşımları   -  Prof. Dr. Üzeyir GÜNENÇ

02.11.2017: Retina Görüntülemede OCT; temel prensipler ve yeni gelişmler  -  Prof. Dr. Hakan ÖZDEMİR

12.10.2017: Pediatrik Ortbita tümörleri  -  Prof. Dr. Bülent YAZICI 

05.10.2017: Refraktif cerrahi temel yaklaşımlar, endikasyonlar  -  Y. Doç Dr. Tamer Fazıl YILDIZ

11.05.2017: Optik Nöropatiler tanı tedavi  -  Dr. Sami YILMAZ

04.05.2017: Ön kamara Maintainer Altında Katarakt Cerrahisi  -  Dr. İhsan ÖZUYSAL

06.04.2017: ROP güncel tedavi  -  Dr. Günay ALYAMAÇ

30.03.2017: Özellikli hastalarda Biometri Ölçümleri  -  Dr. Erdinç USTA 

23.03.2017: Non-enfeksiyöz üveitlerde Güncel Tedavi Yaklaşımları  -  Doç. Dr. Özgür YALÇINBAYIR

09.03.2017: İlginç retina olguları  -  Prof. Dr. Öner GELİŞKEN

02.03.2017: Cross link  -  Dr. Selim TÜZÜN

16.02.2017: Diabetik makula ödeminde güncel tedavi  -  Prof. Dr. Remzi AVCI

09.02.2017: İnfektif Retinokoroiditler  -  Prof. Dr. Berkant KADERLİ

19.01.2017: Glokomda medikal ve Cerrahi Tedavi  -  Prof. Dr. Mehmet BAYKARA 

05.01.2017: Herediter Makula Hastalıkları tanı tedavi  -  Dr. Sami YILMAZ

29.12.2016: Zor Olgularda Katarakt Cerrahileri  -   Dr. Yurdacan DEMİR

22.12.2016: Çocuklarda gözlük ile rehabilitasyon  -  Doç. Dr. Meral YILDIZ

15.12.2016: Mikropuls Laser Teknolojisi ve Uygulama Alanları  -  Prof. Dr. Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

24.11.2016: Ön segment cerrahisinde ilginç olgular  -  Dr. Erdinç USTA 

17.11.2016: Blefaroplasti teknikleri  -  Dr. Günay ALYAMAÇ

03.11.2016: Kornea Ülserlerinde Tanı ve Güncel Tedavi  -  Doç. Dr. Berna AKOVA

27.10.2016: Pitozis cerrahisinde temel yaklaşımlar  -  Prof. Dr. Bülent YAZICI

20.10.2016: Glokomda ve nöroftalmolojide görme alanı değerlendirilmesi  -  Prof. Dr. Haluk ERTÜRK

13.10.2016: Perforan göz yaralanmalarında arka segment rehabilitasyonu  -  Prof. Dr. Remzi AVCI

31.03.2016: Göz Kapağının Tümörleri   -  Dr. Günay ALYAMAÇ 

24.03.2016: Keratokonus –Crosslinking; Tedavi Kriterleri ve Klinik Uygulamalar  -  Dr. Erdinç USTA

17.03.2016: Presbiyopik Lens Cerrahisi   -  Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN

10.03.2016: Multicolor Geniş Açı Görüntüleme ve ICG   -  Prof. Dr. Remzi AVCI

03.03.2016: Mikroperimetri ve mfERG; Değişen Endikasyonlar   -  Dr. Sami YILMAZ

18.02.2016: Glokomda Tanı  -  Prof. Dr. Mehmet BAYKARA 

28.01.2016: Rop Tanı Takip Tedavi   -  Doç. Dr. Meral YILDIZ

21.01.2016: Endoftalmi   -  Dr. Erdinç USTA

07.01.2016: Gözlük  -  Prof. Dr. Hikmet ÖZÇETİN 

24.12.2015: Miyopik Makulopatiler   -  Prof. Dr. Remzi AVCI

17.12.2015: OCT Temel Bilgiler ve Klinik Endikasyonları   -  Prof. Dr. Berkant KADERLİ

03.12.2015: Oftalmolojide Malpraktis   -  Dr. Sami YILMAZ 

26.11.2015: Refraktif Cerrahi Genel Bakış; Tedavi Seçenekleri ve Olgu Seçimi   -  Dr. Selim TÜZÜN 

22.10.2015: Oküloplastide cerrahi dışı uygulamalar: Botox, Dolgu, Mezoterapi   -  Dr. Günay ALYAMAÇ 

15.10.2015: Gebelik ve Göz (Gebe Olan Hastalarda Göz Hastalıklarına Yaklaşım)  -  Prof. Dr. Berkant KADERLİ

08.10.2015: Fundus Otofloresans; Temel Bilgiler ve Klinik kullanımı  -  Prof. Dr. Berkant KADERLİ

Online Randevu