Cerrahi Eğitim Videoları
  • Vitreomakuler Traksiyon Sendromu Olan Bir Olguda  Sadece Foveaya Yapışık Arka Hyaloidin Ayrılmasında Yeni Bir Yöntem- Subretinal Spatülün Kullanımı 2008

Online Randevu